Oltar Majke Božje od Krunice

župna crkva sv. Kuzme i Damjana

 

FAŽANA, 24. rujna 2016.

 

U sklopu radionice održana su četiri  izlaganja s prezentacijama (Vlasta Zajec, Višnja Bralić, Umjetničkopovijesna baština župne crkve sv. Kuzme i Damjana; Marijana Galović, Zoran Durbić, Konzervatorsko-restauratorski radovi na retablu, skulpturi i slikama oltara Majke Božje od Krunice župne crkve sv. Kuzme i Damjana u Fažani), razgovor sa sudionicima o problematici umjetničke baštine župne crkve u Fažani i njezine stručne zaštite, radionica za sudionike Prikaz povijesnih tehnika pozlate i restauratorskih postupaka na oltaru pod vodstvom Marijane Galović i Zorana Durbića te zajednički obilazak župne crkve u Fažani uz razgovor o njezinim umjetninama. Odaziv lokalne zajednice bio je vrlo dobar. Svi su sudionici ispunili evaluacijske upitnike u kojima su radionicu ocijenili najvišom ocjenom.