Click For Details

ZABORAVLJENA

BAŠTINA

Drveni oltari u Istri

Višegodišnji projekt pokrenut 2016. godine koji se ostvaruje u partnerstvu Instituta zapovijest umjetnost i Hrvatskog restauratorskog zavoda te uz suradnju lokalnih zajednica u Istri

 

Na području Istre sačuvan je velik broj drvenih polikromiranih oltara s drvenim kipovima i slikama, nastalih u 17. stoljeću. Riječ je o vrlo zanimljivoj baštini čije značenje i vrijednost najčešće nisu dovoljno poznati njezinim primarnim korisnicima. Uz malobrojna vrsna ostvarenja, u toj građi pretežu djela provincijalnih, a dijelom i pučkih obilježja. Usprkos naglašenoj raslojenosti njezine kvalitete, riječ je o vrijednim svjedočanstvima kulturne prošlosti Istre. Njezina kompleksna obilježja govore o stoljećima burne prošlosti, tijekom kojih je Istra bila poprištem intenzivnih migracijskih procesa, što je ostavilo znatnog traga na toj baštini u kojoj se susreću i kreativno povezuju utjecaji dvaju kulturnih krugova na čijoj se razmeđi Istra nalazi - mediteranskog i srednjoeuropskog. Unatoč njihovu značaju ti su spomenici nerijetko u iznimno lošem stanju i često prepušteni zaboravu i nestručnim intervencijama. Bolje poznavanje vlastite lokalne baštine temeljni je preduvjet za njezinu kvalitetniju zaštitu, a njihovi izravni korisnici ključan su partner u tom procesu.

Osnovni cilj projekta je na pristupačan način podijeliti specijalistička znanja s lokalnom zajednicom (primarnim čuvarom te baštine) i na taj način potaknuti njezino primjereno čuvanje i obnavljanje te osvijestiti njezinu važnost u formiranju lokalnog i regionalnog identiteta. Pritom se ostvaruje i mogućnost produbljenog multidisciplinarnog istraživanja pojedinih umjetnina što pridonosi boljem poznavanju istarske kulturne i umjetničke baštine u cjelini.

Jezgru projekta čine interaktivni multidisciplinarni seminari/radionice koji podrazumijevaju participaciju svih sudionika. U kontekstu dosadašnje prakse inovativnim konceptom participativnih radionica, projekt nudi alternativu prevladavajućoj jednosmjernoj komunikaciji u kojoj se mišljenje struke na terenu nerijetko negativno percipira kao docirajuće i nerealistično nametanje gotovih rješenja. Stručnjaci s lokalnom zajednicom dijele znanja o raznovrsnim obilježjima i značenjima umjetnina sačuvanih u njihovoj sredini, kao i mogućnost uvida u složenost, rafiniranost i nužnu dugotrajnost postupaka pri stručnoj restauraciji umjetnina.

Radionice se sastoje od četiri dijela: izlaganja stručnjaka (povjesničara umjetnosti, restauratora), prezentacije izvornih tehnika i materijala te postupaka preventivne i primarne zaštite, razgovora stručnjaka i publike te zajedničkog obilaska spomenika. Namijenjene su širokom sloju lokalne publike, osobito primarnim korisnicima baštine koja je u fokusu projekta, a posebno se želi zainteresirati mlađu populaciju te nositelje kulturnih i poslovnih aktivnosti u lokalnoj zajednici. Po završetku godišnjeg ciklusa radionica tiskat će se publikacije posvećene spomenicima obuhvaćenim projektom, s ciljem njihove primjerene prezentacije i obogaćivanja kulturne turističke ponude.

Projekt se provodi uz podršku Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Istarske županije.

 

 

VODITELJICA:

dr. sc. Vlasta Zajec, viša znanstvena suradnica

 

SURADNICI:

dr. sc. Višnja Bralić, konzervator-restaurator savjetnik

mr. umj. Marijana Galović, viši konzervator-restaurator

mr. umj. Miroslav Pavličić; viši konzervator-restaurator

Zoran Durbić, konzervator-restaurator savjetnik

Laura Stipić Miočić, viši konzervator-restaurator

Kristina Bin Latal, konzervator-restaurator

Silvo Šarić, konzervator-restaurator

Ljubo Gamulin, konzervator-povjesničar umjetnosti

 

FOTOGRAFIJE:

Sandra Čelić, Ljubo Gamulin, Jovan Kliska, Paolo Mofardin, dr. sc. Vlasta Zajec

 

DIZAJN:

Ljubo Gamulin, konzervator-povjesničar umjetnosti