Kipovi oltara kapele sv. Roka u Umagu

 

UMAG, 9. rujna 2017.

 

Četvrta radionica projekta Zaboravljena baština realizirana je uz potporu Grada Umaga i Muzeja grada Umaga. U njezinu su fokusu bili drveni polikromirani kipovi sv. Sebastijana, Roka i Kristofora, smješteni na novijem kamenom oltaru u kapeli sv. Roka u Umagu. Kipovi se okvirno datiraju u razdoblje oko 1600. godine. Riječ je o vrlo kvalitetnim ostvarenjima koja zauzimaju istaknuto mjesto među malobrojnim sačuvanim primjerima drvene skulpture prve polovice 17. stoljeća u Istri, neposredno se oslanjajući na venecijanske predloške, no tijekom vremena nastala oštećenja i naknadni, grubo naneseni uljni oslik znatno umanjuju njihovu kakvoću. Da bi se vratio njihov izvorni izgled i kakvoća te zaslužena važna pozicija unutar likovne baštine Umaga i Istre neophodna je njihova stručna konzervatorsko-restauratorska obnova te primjerena prezentacija za što je potrebna i konkretna potpora lokalne zajednice. Predavanja s prezentacijama održale su Vlasta Zajec (Kipovi oltara kapele sv. Roka u Umagu) i Laura Stipić Miočić (Restauratorski pristup polikromiranoj skulpturi – primjer kipova u kapeli sv. Roka u Umagu), a potom su Laura Stipić Miočić i Kristina Bin Latal održale praktični dio radionice za sudionike u sklopu kojeg su prikazane povijesne tehnike pozlate i restauratorskih postupaka na polikromiranim drvenim oltarima. Uslijedio je i zajednički obilazak kapele sv. Roka gdje se nastavio razgovor o kipovima, njihovom stanju i budućnosti. Radionica je bila vrlo dobro posjećena.